Otvorenie školského roka 2017/2018

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018

(pondelok 4.9.2017)

Spoločné slávnostné otvorenie pre žiakov 1. ročníka bude /pred triednickými hodinami/ o 9,00 hod. v Koncertnej sieni E.Suchoňa (po ňom triednické hodiny v uvedených triedach)

 

Triednické hodiny:
9,00 hod. 1.A – T/306 1.B – T/307 1.C – T/308 1.D – T/309
2.A – T/201 2.B – T/310 2.C – T/311 2.D – T/203

10,30 hod. 3.A – T/306 3.B – T/307 3.C – T/201 3.D – T/308
4.A – T/309 4.B – T/310 4.C -T/311 4.D – T/203

11,30 hod. 5.A – T/306 5.B – T/307 5.C – T/308 5.D – T/201
6.A – T/309 6.B – T/311 6.C – T/310 6.D – T/203

 

Ďalšie triednické hodiny jednotlivých tried sa v školskom roku 2017/18 budú konať podľa pokynov a informácií triednych profesorov.

Mgr. art. Peter Č e r m a n
riaditeľ

Maturitné skúšky v náhradnom termíne

MATURITNÉ SKÚŠKY V  NÁHRADNOM TERMÍNE

5.IX.2017 (utorok) – praktická časť odbornej zložky

10,00 T/101 hra na gitare (Zamišková)

10,30 T/101 hra na akordeóne (Fridrich)
11,00 T/101 spev (Bodzanová, Hajzušová, Reptová)

Zloženie maturitných komisií: predseda – Mgr. art. Peter Čerman, riaditeľ školy,
členovia: vedúci jednotlivých odborov a vyučujúci maturujúcich žiakov.

 

6.IX.2017 (streda) – ústne maturitné skúšky

8,00 T/201 slovenský jazyk a literatúra (Fridrich)
9,00 T/201 anglický jazyk (Fridrich)
10,00 T/201 teoretická časť odbornej zložky (Bodzanová, Fridrich, Chupáčová, Reptová)

Predsedovia a členovia maturitných komisií tí istí, ako v riadnom termíne (v júni 2017).

Predseda školskej maturitnej komisie – RNDr. Peter Gallo.

Bratislava 25.8.2017 Vypracoval: S. Hochel (zást. riad.)

Pred vyplnené ŽSR žiadanky na vydanie preukazu pre študentov

Milí študenti, tieto pred vyplnené žiadanky Vám slúžia ako pomôcka pre potvrdenie vašej žiadanky na ŽSR. Jedna je pre študentov 1. až 5. ročníka, ktorá platí až do 31.8.2018 a druhá je pre študentov 6. ročníka, ktorá platí do 30.6.2018.

ŽSR_Žiadanka_na_vydanie_preukazu_PREDVYPLNENÁ_pre študentov 1. až 5. ročníka

ŽSR_Žiadanka_na_vydanie_preukazu_PREDVYPLNENÁ_len pre študentov 6. ročníka