Po úspešnom absolvovaní kurzu so svojim pedagógom Ing. Igorom Šablom

Kurz stepu

Naši piataci a šiestaci absolvovali od 15. do 17. februára kurz stepu.