MOMENTUM MUSICUM Sviatočné melódie

Kultúrne zariadenia Petržalky CCCentrum

Konzervatórium, Tolstého 11 Bratislava

11. decembra 2016 o 17. 00 hod.

účinkujú: študenti Konzervatória v Bratislave

 

PROGRAM:

A. Mozart:  Sonáta F  dur K. V. 280 I.  časť Allegro assai

Daniel Truchan,-klavír

 

A. Mozart: Sonáta a  mol K. V. 310 I. časť  Allegro maestoso

Laura Nižňanská, klavír

 

L. v. Beethoven: Sonáta F  dur op. 10 č.2 I. časť Allegro

Liszt:       Petrarcov sonet č. 104

David Virág,-klavír

 

H. Wieniawski:  Etuda – capriccio op.18 č. 2

Ivana Kaličiaková, husle

Júlia Mušáková, husle

 

L. v. Beethoven: Sonáta Es dur op. 81 a „ Les adieux“

2.časť Andante espressivo a 3. časti Vivacissimamente

Radka Kováčová,- klavír

 

J. Brahms: Klavírne kusy op. 118 – Intermezzo A – dur, Balada g – mol

Martina Kaličiaková ,-klavír

 

R. Schumann: Abegg variácie  F dur op. 1

Radka Kováčová ,-klavír

 

Program pripravili pedagógovia Konzervatóriu: Mgr. art. K. Dibáková ( č. 1, 2, 5, 6, 7 ), Mgr. art. T. Lenková -Hurová ( č. 3 ), Mgr. art. J. Horváth, ArtD, Mgr. art. Stanislav Mucha ( 4 )