Koncert flautovej triedy Mgr.art. Viktora Vavra

22.11.2016

19:00

Koncertná sieň Konzervatória, Tolstého 11

Účinkujú: P. Ďuríková, R. Hozlárová, K. Jasenčáková, L. Letanovská, D. Micháliková, Z. Mrvová, E. Reichelová, S. Šteffeková

Zaznejú diela skladateľov: V. Blodek, F. Borne, E. Bozza, C. Chaminade, A. Fils, G.F. Händel, A. Perilhou, G. Fauré