Koncert flautovej triedy Mgr. Marty Braunsteinerovej

Konzervatórium, Tolstého 11 Bratislava

6. decembra 2016 o 19:00 hod.

 

PROGRAM

Henry Busser – valse lento z malej suity

Magdaléna Remenárová, 1. roč.

 

Jozef Mysliveček – Allegro moderato z koncertu D-dur

Barbara Čierna, 1. roč.

 

Georg Friedrich Händel – Adagio allegro zo Sonáty a-mol

Michaela Bolgáčová, 3. roč.

 

Joseph Haydn (Hoffmann) – Allegro moderato z koncertu D-dur

Terézia Brašeňová, ako hosť

 

Eugen Bozza – Image pre flautu sólo

Anna Peržeľová, 5. roč.

 

Wolfgang Amadeus Mozart – Allegro maestoso z koncertu G-dur, KV 313

Jeojin Choi, 4. roč.

 

Philippe Gaubert – Fantázia pre flautu a klavír

Stanislava Cvancigerová, 4. roč.

 

Carl Philippe Emanuel Bach – Adagio a Allegro z koncertu d-mol

Barbora Kukurová, 5. roč.

 

Philippe Gaubert – Nocturno et Allegro Scherzando pre flautu a klavír

Anna Peržeľová, 5. roč.

 

Francis Poulenc – Sonáta pre flautu a klavír, Allegro malincolico, Cantilena, Presto giocoso

Matúš Piala, 5. roč.

 

Franz Doppler – Uhorská fantázia

Terézia Lúčna, MŠ

 

klavírna spolupráca: Mgr. art.  Zuzana Suchanová, ArtD (1,2,3,6,7,11)

                              Mgr. art. Dušan Šujan (4,8,9,10)