Koncert odboru drevených dychových nástrojov

Konzervatórium, Tolstého 11 Bratislava

7. decembra 2016 o 19:00 hod.

Účinkujú študenti Konzervatória z tried pedagógov: Mgr. Katarína Reháková, Mgr. art. Dagmar Zsapková, ArtD., Mgr. art. Jozef Eliáš