Spevácky interpretačný kurz Dalibora Jenisa

Árie a piesne z rôznych štýlových období.

4. decembra 2017 o 13:00 hod.

Koncertná sála Eugena Suchoňa

Pre študentov spevu Konzervatória.

Účasť študentov spevy z iných umeleckých škôl vítaná pasívnou formou.