Pedagógovia

 


Mgr. art. Tibor Rácz

 

1968 – 1974 Konzervatórium v Bratislave (akordeón – Marta Szőkeová)

1974 – 1978 VŠMU (akordeón – Marta Szőkeová)

1980 – 1982 Socialistická akadémia Bratislava (postgraduálne štúdium odboru Estetika a kultúrna politika)

1996 – 2004 Franz Schubert Konservatorium, Viedeň (akordeón, klavír, elementárna hudobná výchova, komorná hra)

1975 – 1978 dirigent miešaného zboru Maďarského súboru piesní a tancov Mladé srdcia

1976 – 1980 umelecký vedúci speváckej skupiny vysokoškolského súboru Ekonóm

1976 – 1982 tajomník Sekcie mladých koncertných umelcov Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov

1981 – 1983 umelecký vedúci a dirigent Ukrajinského speváckeho zboru pri Obvodnom kultúrnom a spoločenskom stredisku Bratislava I.

1985 – 1987 dramaturg Hlavnej redakcie hudobného vysielania STV v Bratislave

1985 – 1993 scenárista večerných a výchovných koncertov umeleckej agentúry Slovkoncert

od 1978 pedagóg hry na akordeóne, komornej hry, metodiky, didaktiky, estetiky, dejín a literatúry akordeónu na Konzervatóriu v Bratislave

1982 – 1985 a 1998 externý pedagóg na VŠMU

od 1990 Franz Schubert Musikschule Pitten (AT), pedagóg hry na akordeóne, hry na klavíri, komornej hry

od 1991 zakladateľ Metodického centra Marty Szőkeovej pre akordeón, člena Confédération Internationale des Accordéonistes  CIA (Medzinárodná konfederácia akordeonistov) pri IMC UNESCO (Medzinárodná hudobná rada UNESCO) a umelecký riaditeľ Medzinárodného akordeónového festivalu Bratislava – Dunajská Streda

od 1996 zakladateľ Medzinárodnej súťaže akordeonistov Coupe Jeunesse v Dunajskej Strede

od 1999 viceprezident Confédération Internationale des Accordéonistes – CIA pri IMC UNESCO

od 2002 člen predsedníctva Freundeskreis Internationale Akkordeonwettbewerbe FIA, Klingenthal (Nemecko)

 

Tibor Rácz je aktívny sólisticky, na svojom konte má bohatú koncertnú činnosť doma i v zahraničí (väčšina štátov Európy, Ázia, Stredná a Južná Amerika, Juhoafrická republika a Austrália). Na svojich cestách realizoval mnohé televízne a rozhlasové nahrávky. Ako sólista spolupracoval s mnohými domácimi (Slovenská filharmónia, Štátny komorný orchester Žilina a i.) a zahraničnými telesami (Štátna filharmónia Białystok , Filharmonia Sudecka Walbrzyg, Štátna filharmónia Czestochowa, Poľsko, Ternitzer Kammersolisten, Rakúsko, Budapeštiansky festivalový orchester ) pod taktovkou dirigentov: Gabriel Patócs, Ján Pragant, Ľudovít Rajter; Eduard Fischer, Tadeusz Chachaj, Jerzy Kosek, Ferdinand Langer, László Tihanyi, Jan Valta, Stanislav Welanyk. Je lektorom a docentom majstrovských kurzov vo Francúzsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Holandsku, Dánsku, Nemecku, Poľsku, Fínsku, Maďarsku, Českej republike, Rusku, Srbsku a vo Veľkej Británii.