Pedagógovia

Mgr. art. Gabriela Bernáthová

sluchová analýza

 

 

doc. Mgr. art. Ľubomír Bernáth, ArtD.cv_foto_Bernath

skladba

Web stránka

 

 

Mgr. art. Marek Cepko, ArtD.

náuka o kontrapunkte, náuka o hudobných formách, náuka o harmónii, hudobná teória a analýza skladieb

Info

 

 Mgr. art. Rastislav Dubovský, ArtD.

špecializácia elektroakustická hudba

 

Mgr. art. Zuzana Flamová, ArtD.

sluchová analýza, základy hudobnej náuky, náuka o harmónii, náuka o hudobných formách

 

 

Mgr. art. Peter Groll, ArtD.cv_foto_Groll

skladba, náuka o hudbných nástrojoch, špecializácia hudobná réžia

Web stránka

 

PaedDr., Mgr. art. Peter Hochel, PhD.cv_foto_Hochel_P

skladba, hudobná teória a analýza skladieb, kompozičné techniky hudby 20.storočia, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia

 

MgA. Stanislav HochelHochel_S

skladba, hra z partitúr

Info.

MMag. Konstantin Ilievskycv_foto_Ilievski

inštrumentácia, skladba

Info.

 

prof. Jevgenij Iršai, PhD.cv_foto_Irsai

skladba

Info.

 

Mgr. art. Juraj Jartim, ArtD.cv_foto_Jartim

dirigovanie, dirigentská prax, náuka o kontrapunkte, náuka o hudobných formách, náuka o harmónii, hudobná teória a analýza skladieb, hra v symfonickom orchestri

Info.

 

prof. Blanka Juhaňáková, ArtD.

dirigovanie zboru

 

 

Pavol Kvassay

predmety špecializácie Populárna hudba

 

 

Eva Makovíni

dejiny hudby

Mgr. Peter Martinček, PhD.cv_foto_martincek

sluchová analýza, základy hudobnej náuky, základy kontrapunktu, dejiny hudby

 

Mgr. Yveta Mierna

náuka o kontrapunkte, náuka o hudobných formách, náuka o harmónii, hudobná teória a analýza skladieb, základy hudobnej náuky

 

 

Mgr. Viktória Oravec Ballánová

sluchová analýza

 

 

Mgr. Dana Šustáková – vedúca odboru

dejiny hudby, náuka o hudbe, dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia

 

Mgr. art. Marco Vlasák

dirigovanie, skladba, sluchová analýza

 

 

 

 

 

Mgr. art. Marián Zavarský

skladba, náuka o harmónii, sluchová analýza, náuka o hudobných formách, hudobná teória a analýza skladieb

Web stránka