Pedagógovia

 • Mgr. art. Slavomíra Timčáková – vedúca odboru
 • Mgr. art. Gabriela Bernáthová
 • Mgr. art. Naneta Čörgöová
 • Mgr. art. Tamás Fekete
 • Mgr. art. Vencislava Ilievska
 • Mgr. Mirko Krajči
 • Mgr. art. Branislav Malatinský, ArtD.
 • Mgr. art. Katarína Marčeková
 • Mgr. art. Peter Minárik
 • Mgr. art. Monika Mockovčáková, ArtD.
 • Mgr. art. Milan Olšiak
 • Mgr. art. Tamás Oláh
 • Mgr. art. Nadiya Rabchevska
 • Mgr. art. Eva Rebrová
 • Mgr. art. Anna Rošková
 • Mgr. art. Pavol Šuška
 • Mgr. art. Peter Tarkay
 • Mgr. art. Katarína Vavrová
 • Mgr. art. Oksana Zvineková