Pedagógovia

PhDr. Eva Dráfiová
vyučuje predmety:

 • pedagogika
 • psychológia

výchovné poradenstvo:
Kontakt: poradna.konzervatorium@gmail.com

 

Mgr. Lenka Dvorštiaková
vyučuje predmety:

 • anglický jazyk
 • odborný anglický jazyk

 

Mgr. Zuzana Eichler
vyučuje predmety:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • dejepis

 

Mgr. Mária Fogašová
vyučuje predmety:

 • odborný ruský jazyk

 

Mgr. Mária Gräffingerová

 

PhDr. Jana Gürtlerová
vyučuje predmety:

 • taliansky jazyk
 • odborný taliansky jazyk

 

Mgr. Miroslav Hlavna
vyučuje predmety:

 • občianska výchova
 • náboženská výchova

 

Mgr. Emília Hluzinová

 

Mgr. Lucia Luknárová
vyučuje predmety:

 • taliansky jazyk

 

Mgr. Peter Martinček, PhD.

 

Mgr. Katarína Palkovičová
vedúca odboru všeobecno-vzdelávacích predmetov
vyučuje predmety:

 • nemecký jazyk
 • odborný nemecký jazyk

agenda preukazov ISIC (objednávanie nových preukazov, predlžovanie ich platnosti, duplikáty)

 

Mgr. Nina Paulínyová
vyučuje predmety:

 • anglický jazyk
 • odborný anglický jazyk

 

PhDr. Oľga Podstavková
Vyučuje predmety:

 • metodika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
 • didaktika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky
 • pedagogický seminár prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej náuky

 

Mgr. Alexandra Polesňáková
vyučuje predmety:

 • anglický jazyk

 

PhDr. Roman Sehnal
vyučuje predmety:

 • telesná a športová výchova

 

PhDr. Daniela Sliacka
vyučuje predmety:

 • odborný anglický jazyk

 

MgA. Ing. Juraj Slovík
vyučuje predmety:

 • informatika
 • informatika v umení

Odkaz na webovú stránku pedagóga: jurajslovik.sk

 

Mgr. Oľga Suránová
vyučuje predmety:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • etická výchova