Uchádzači o štúdium herectva sa zúčastnia skúšky z hry na hudobný nástroj:

 1. uchádzači o štúdium absolvujú zisťovaciu skúšku z hry na hudobný nástroj:
  začiatočníci – 4 skladby ( odporúča sa 2 etudy a 2 prednesy )
  pokročilí – 2 skladby ( odporúča sa 1 etuda a 1 prednes )
 2. v prípade, že uchádzač nemal možnosť pripraviť si uvedené skladby
  absolvuje zisťovaciu skúšku – pohovor.
 3. uchádzač o štúdium herectva môže vykonať skúšku aj na inom
  zvolenom hudobnom nástroji