Skúšky z hry na nástroji:

Stupnice do 3 krížikov a 3 b dur a molové + kvintakord T D7

Etudy:

  • Hinke: Základná škola hry na hoboji
  • Widemann: Etudy pre mierne pokročilých

Prednes:

  • B. Bartók: Tri skladby z regiónu CSIK.