• Rytmické stupnice Tremolo p – mf -obraty f – mf – p
  • 1 povinná etuda: Tuzar č. 22
  • 1 etuda – vlastný výber