Talentové skúšky pre štúdium tohto odboru sa konajú z hry na klavíri:

1. durové a molové stupnice do 4 # a do 4 b, v oktávach, terciách, decimách, sextách Durové a molové akordy + rozklady akordov a obratov Utvori dominantný septakord, v molových stupniciach zmenšený septakord

2. 2 etudy riešiace rôznu technickú problematiku:
Czerny op. 299 (nad č. 20), Czerny op. 740, Cramer

3. J. S. Bach – dve dvojhlasné, alebo trojhlasné invencie

4. rýchla časť sonáty od autorov klasicizmu

5. 1 prednesová skladba z obdobia romantizmu

6. 1 prednesová skladba z obdobia 20., 21. storočia