Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

Postupujúci do 2. kola Hudobno-dramatické umenie

Postupujúci do 2. kola z hlavného odboru štúdia Hudobno-dramatické umenie prijímacie skúšky na školský rok 2019/2020 príchod na prezentáciu na 2. kolo 21.3.2019 o 8:30   KÓD UCHÁDZAČA   19 12 79 53 193 178 78 140 161 6 45 101 126 115 84 162 71 31 149 102 72 20 106 67 51 81 […]

Skúška

uvidíme

M. Sch. Trnavský

Mikuláš Schneider Trnavský, vokálny koncert, piatok 8.4.2022, 18:00, koncertná sála Eugena Suchoňa, študenti speváckeho odboru, pozývame, vstup voľný

Postupujúci do 2. kola Hudobno-dramatické umenie

Postupujúci do 2. kola z hlavného odboru štúdia Hudobno-dramatické umenie prijímacie skúšky na školský rok 2019/2020 príchod na prezentáciu na 2. kolo 21.3.2019 o 8:30   KÓD UCHÁDZAČA   19 12 79 53 193 178 78 140 161 6 45 101 126 115 84 162 71 31 149 102 72 20 106 67 51 81 […]

Skúška

uvidíme

M. Sch. Trnavský

Mikuláš Schneider Trnavský, vokálny koncert, piatok 8.4.2022, 18:00, koncertná sála Eugena Suchoňa, študenti speváckeho odboru, pozývame, vstup voľný