Opravné skúšky a skúšky v náhradnom termíne zo všeobecno – vzdelávacích predmetov