Slávnostné otvorenie školského roka 2014/15 a privítanie 1. ročníkov