Maturitné skúšky – náhradný termín z hlavných odb. štúdia