Účasť študentov a profesorov na medzinárodnej akordeónovej súťaži

18. – 22. september