Medzinárodná spevácka súťaž A. Dvořáka

14. – 21.11.