Koniec prijímania prihlášok na konkurz s orchestrom školy (27. 11. 2014)