Sólisti Novej scény – študenti Konzervatória Bratislava k 95. výročiu založenia školy