Fyziológia a hygiena hracieho aparátu (všetci z 1. ročníkov okrem HD a operného spevu)

9:00 – 13:00