Medzinárodná spevácka súťaž R. Petráka

21. – 23.11.