Prehliadka mladých slovenských organistov

1. – 4. december