Klavír, interpretačný seminár – Haydnove sonáty (Stanislav Zamborský)