Účinkovanie pri odovzdávaní cien pre športovcov roka