Vianočný koncert študentov školy s Cappellou Istropolitanou