Krst a prezentácia nových vokalíz (prof.: Gráfová, P. Hochel)