Slávnostný koncert v rámci 95. výročia založenia školy