Súťaž v hre na saxofóne – profesori školy v porote