Súťaž v hre na zobc. flaute – profesori školy v porote