Koncert bývalých absolventov a študentov školy v rámci 95. výročia založenia Konzervatória Bratislava