Súťaž študentov konzervatórií SR – spev

8. – 10. apríl