„Schneidrova Trnava“ profesori školy v porotách

16. – 17. apríl