Absolventský koncert (Godová, Kopunec, Kotoučková)