Odovzdanie zápisných lístkov do 1. roč. (šk. r. 2015/16)