Koniec zápisu známok 6. roč. + kontrola vedúcimi odborov