Skúška a generálna skúška orchestra

16:00 – 20:00