Generálna skúška symfonického orchestra

14:00 – 18:00