Opravné a dodatočné skúšky: všeobecno – vzdelávacie a hudobno-teoretické predmety