Dodatočné skúšky: hlavné odbory štúdia a praktické umelecké predmety