Medzinárodná klavírna súťaž

aktívna účasť študentov školy