Medzinárodný akordeónový kongres UCA

28. – 29. november