„Slovenské Vianoce“ účinkovanie štud. speváckeho odb.