„Liturgia popolcovej stredy“

účinkovanie speváckeho zboru CH