Absolventský koncert v náhradnom termíne (Smetanová)