Absolventský koncert v náhradnom termíne (Husárová, Kopunec)