Absolventské skúšky v náhradnom termíne: Richterová HD – spev, Sinová skladba – Absolventský výkon, OAPP, SSPP